Select Page
Obavještavaju se studenti da od 24. kolovoza 2020. (ponedjeljak) mogu prijavljivati obrane završnih radova.  Zadnji dan za prijavu obrane završnih radova u akademskoj godini 2019./2020. je 18. rujan 2020. do 12:00 sati zbog postupka provjere i obrade dokumentacije.

Do dana prijave obrane završnog rada student mora imati riješenu stručnu praksu, položene sve ispite i evidentirane ocjene u Studomatu.

Obrane završnih radova moguće su na Veleučilištu ili online.

Studenti prijavljuju obranu završnog rada u Službu za studentske poslove najkasnije 7 dana prije planirane obrane završnog rada i prilikom prijave dužni su imati:

  1. Potvrdu računovodstva da nemaju dugovanja školarine (kabinet 120)
  2. Potvrdu knjižnice da je student vratio sve knjige ili da nije bio član Veleučilišne knjižnice
  3. Izvješće sustava za plagiranje prilikom prijave mora biti u referadi (mentor šalje završni rad na provjeru sustava za plagiranje Veleučilišnoj knjižnici a izvješće sustava za plagiranje šalje se na e-mail referade)
  4. Izjavu o lekturi
  5. Obrazac PRIJAVE OBRANE ZAVRŠNOG RADA – s definiranim datumom i vremenom obrane završnog rada koji dogovora mentor sa studentom. Obrazac mora biti popunjen i potpisan od strane mentora
  6. Obrazac ODLUKA O SASTAVU ISPITNOG POVJERENSTVA –pročelnik Odjela imenuje članove povjerenstva za obranu završnog rada i potpisuje obrazac
  7. 3 cd – u pdf formatu
  8. 1 tvrdi uvez završnog rada i 3 meka uveza, uplatnicu za troškove obrane završnog rada u iznosu od 700,00 kuna te studentsku iskaznicu (iksicu) studenti su dužni donijeti najkasnije do dana obrane završnog rada ili na dan obrane završnog rada.

Studenti koji prilikom prijave obrane završnog rada neće imati svu potrebnu dokumentaciju neće moći prijaviti obranu završnog rada.

 

Postupak online obrane završnog rada

Odluka o održavanju online obrane

Upute za održavanje online obrane

 

MEĐIMURSKO
VELEUČILIŠTE U ČAKOVCU

BANA JOSIPA JELAČIĆA 22a
40000 Čakovec

e-mail: veleuciliste@mev.hr
OIB: 31444990605
IBAN: HR88 23400091116034764

DRUŠTVENE MREŽE

PRETRAŽI

Copyright © 2019| Politika privatnosti Uvjeti korištenja Sva prava pridržana.

Izrada: SCRIBO PR

Skip to content