Studenti 2. godine specijalističkog diplomskog studija Menadžment turizma i sporta u sklopu kolegija Menadžment neprofitnih organizacija u turizmu i sportu pod vodstvom mentorica Mirjane Trstenjak, prodekanice za nastavu i Tihane Miri prezentirali su rješenja za razvoj poslovanja i vidljivosti zgrade Scheier.

Studentski zadatak ostvaren je u suradnji s Platforma za Društveni centar Čakovec u sklopu projekta Nove prakse pod vodstvom Filipa Živaljića. Tema case studyja bila je Marketing i menadžment EU projekta.

Članovi komisije, zaposlenici Platforme za Društveni centar u Čakovcu, Valentina Nedeljko, Kristina Pongrac i Filip Živaljić odabrali su pobjednički tim.

Ovom suradnjom studenti pobjedničkog tima Besek Sakalj Karolina, Herceg Valentina, Petričević Ivica i Tot Monika imaju priliku za suradnjom s Platformom na području realizacije predloženog projekta.

MEĐIMURSKO
VELEUČILIŠTE U ČAKOVCU

BANA JOSIPA JELAČIĆA 22a
40000 Čakovec

e-mail: veleuciliste@mev.hr
OIB: 31444990605
IBAN: HR88 23400091116034764

DRUŠTVENE MREŽE

PRETRAŽI

Copyright © 2019| Politika privatnosti Uvjeti korištenja Sva prava pridržana.

Izrada: SCRIBO PR

Skip to content