Studentice 3. godine smjera Menadžment turizma i sporta Diana Papec i Tena Kovačić, za potrebe promocije Stručnog seminara za turističke vodiče, koji se održava na MEV-u, održale su dvije prezentacija na Ekonomskoj i trgovačkoj školi Čakovec.

Program i osnovne informacije stručnog seminara su predstavljeni pred 3. i 4. razredom smjera hotelijersko-turistički tehničar. Među učenicima je provedena i anketa i kratki intervju. Uz prezentaciju seminara je održano i predstavljanje samog Veleučilišta i smjerova koje je moguće upisati.  Istu prezentaciju studentice su održale studentima 1. i 2. godine preddiplomskog studija te studentima specijalističkog studija Menadžmenta turizma i sporta. Organizaciju, pripremu i koordinaciju koordinirala je mentorica  Đurđa Somođi, mag.oec., pred.

Skip to content