U ponedjeljak 20. siječnja 2020. godine održan je sastanak predstavnika Međimurskog veleučilišta u Čakovcu i FINA-e s ciljem nastavka započete suradnje u području razvoja budućih studijskih programa te uključivanje FINA-e u provođenje studentske stručne prakse.

Veleučilište su na sastanku predstavljali dekan doc.dr.sc. Igor Klopotan, prodekanica za nastavu Mirjana Trstenjak, mag.oec.., v.pred. i prodekan za razvoj dr.sc. Bruno Trstenjak, v.pred. Od strane FINA-e prisutni su bili direktor sektora informatike Ivan Vučetić, direktor službe za razvoj Dario Belić te direktor podružnice Čakovec Milivoj Košak.

Predstavnicima FINA-e prezentirane su mogućnosti razvoja i daljnje suradnje s Veleučilištem. Dogovoreno da se razvojni inženjeri FINA-e uključe kao vanjski eksperti u razvoj novog kurikuluma iz područja Računarstva. Također, Veleučilište je ponudilo proširenje suradnje u području marketinga i menadžmenta, a posebno je zanimljiv dio oko osmišljavanja projekata u koje će biti uključeni studenti Veleučilišta.

Sastanak je rezultirao i dogovaranjem novog termina na kojem će se dogovoriti održavanje nastupnih predavanja na Veleučilištu koja će provoditi stručnjaci i eksperti zaposleni u FINA-i iz područja računarstva.

Skip to content