Studenti 3. godine studija Održivi razvoj, smjer Ekoinženjerstvo i Termotehničko strojarstvo u sklopu građanske inicijative pod sloganom “Zasadi drvo, ne budi panj!”, zasadili su dvadeset sadnica koje su donirale Hrvatske šume te osam sadnica cedrusa.

Inicijativu su organizirali nastavnici dr.sc. Silvija Zeman, v.pred. i Goran Sabol, pred., voditeljica Centra za studentski standard Tatjana Kovač Pinc te županijska koordinatorica kolektivne sadnje drveća i naša studentica Ida Perko.

Skip to content