Pozivaju se svi studenti koji su predali dokumentaciju, a koji nisu popunili anketni upitnik na linku ili nedostaje koji dokument da svoju nepotpunu dokumentaciju podignu u Službi za studentske poslove te istu nadopune i ažuriraju, prema uputama za reguliranje stručne prakse objavljenim na web stranici Veleučilišta,  te ponovno predaju.

 

https://www.mev.hr/index.php/strucna-praksa/

Upitnik o zadovoljstvu poslodavca studentom/studenticom potrebno je ispuniti na linku:

https://docs.google.com/forms/d/1Qy_-Jrp_OuSivT3DWFom08rLEeU9QejxgCrn6jnGxTc/edit (preddiplomski studij redoviti studenti)

https://docs.google.com/forms/d/1Qiij3PTO8f5Ya4jfz_EatZUuACIK0aRi5qDf4cgJgyI/edit (preddiplomski studij izvanredni studenti)

https://docs.google.com/forms/d/16QAg0O17T44g3hO2vynS2euwvARAwxYCKFxzH3DA4_Q/edit (specijalistički studij redoviti studenti)

https://docs.google.com/forms/d/1GLqqQwkwVtQ6cfnynEQWK3AISWomRQgLXi0FRVQRIqE/edit (specijalistički studij izvanredni studenti).

Skip to content