Stručna praksa obavezna je za SVE studente 2.godine stručnog preddiplomskog studija u trajanju od 120 sati te se ona mora obaviti najkasnije do upisa u sljedeću akademsku godinu (3. godinu). Preporuka je da se praksa obavi nakon završetka 4. semestra.
Stručna praksa obavezna je za SVE studente specijalističkog studija u 4. semestru (u kojem je ona i sastavni dio semestra) u trajanju od 160 sati, te se ona mora obaviti u 4. semestru kako je predviđeno planom i programom.
Studenti prije obavljanja stručne prakse moraju dostaviti UPUTNICU (vidjeti pravilnik o stručnoj praksi), a nakon obavljene prakse potvrdu poslodavca, ispunjen anketni upitnik o zadovoljstvu poslodavca studentom, izvješće o stručnoj praksi prema predviđenoj strukturi, te ispunjenu prijavnicu.
Sve dokumente studenti mogu ostaviti u referadi ili donijeti osobno voditelju stručne prakse u vrijeme konzultacija. Ukoliko neki od dokumenata nedostaje ili ne bude ispravan, studenti će biti obaviješteni.
Izvanredni studenti OBA STUDIJA mogu tražiti oslobođenje od prakse ukoliko su zaposleni u ekonomskoj djelatnosti, a poslovima ekonomske struke. Dokumenti koje je potrebno priložiti da bi se razmotrilo i odobrilo oslobođenje od prakse propisani su pravilnikom o stručnoj praksi objavljenoj na stranici Veleučilišta. Sastoje se od zamolbe, potvrde poslodavca na kojem su radnom mjestu zaposleni u kojem trajanju, koje poslove obavljaju, te od prijavnice i zadatka u kojemu je potrebno povezati radno mjesto i djelatnost poduzeća sa ekonomijom, menadžmentom turizma ili sporta. Zadatak pisati u obrascu IZVJEŠĆE O STRUČNOJ PRAKSI prema preporučenom sadržaju:
– uvod – opis poslovanja poduzeća/ustanove,  – opis problemskih pitanja, poslova i radnih zadataka koje je student/zaposlenik obavljao – kritički osvrt – zaključak. Preporučeni opseg zadatka/izvješća je 5-8 stranica.
Ukoliko je zadatak primjeren potrebama stručne prakse student se može osloboditi obavljanja stručne prakse a ukoliko uvjeti nisu zadovoljeni studenti će morati obaviti praksu u primjerenoj instituciji/poduzeću.
Navedena pravila vrijede za SVE studente koji stručnu praksu obavljaju ove godine kao i za IZVANREDNE studente koji PRAKSU NISU OBAVILI PROŠLE AKADEMSKE GODINE (sada 3. godina stručnog preddiplomskog studija).
Mole se studenti da se pridržavaju ovih uputa te pravilnika jer je zbog preopterećenosti upita elektroničkom poštom nemoguće odgovarati svakome ponaosob na ista pitanja koja su regulirana pravilnikom i ovom uputom.

MEĐIMURSKO
VELEUČILIŠTE U ČAKOVCU

BANA JOSIPA JELAČIĆA 22a
40000 Čakovec

e-mail: veleuciliste@mev.hr
OIB: 31444990605
IBAN: HR88 23400091116034764

DRUŠTVENE MREŽE

PRETRAŽI

Copyright © 2019| Politika privatnosti Uvjeti korištenja Sva prava pridržana.

Izrada: SCRIBO PR